Profesionální elektrorevize

Kompletní elektrorevize v Ostravě a okolí


Bez revize komína riskujeme nejen pokutu, ale i újmu na zdraví

Bez revize komína riskujeme nejen pokutu, ale i újmu na zdraví

Technickou kontrolu komína necháme provést kominíkem minimálně jednou do roka.

Od 1. ledna 2011 je to dokonce povinné! Čistit ho potom musíme alespoň třikrát za rok.

  • Revizi komínů od 1. 1. 2011 musíme nechat provést minimálně jednou ročně.

Nové nařízení platí pro domácnosti v rodinných a bytových domech i pro chatové objekty a chalupy. Kontrole se nevyhnou komíny od kotlů a karem na plyn.

Koho se povinnost netýká?

Povinné kontrole nepodléhají vafky odvětrávané fasádou. Kontrola se dále nevztahuje ani na nepoužívané komíny. Musí však být chráněné proti dešti a označené tak, aby bylo jasné, že nejsou v provozu.

Příhodná doba pro revizi

Nejvhodnější doba pro kontrolu nebo čištění komína je po topné sezóně, tedy na jaře. Na podzim totiž mnoho lidí při prvním zatopení zjistí, že komín zlobí, a přemíra klientů pak prodlužuje objednací dobu. Jestliže necháme provést kontrolu během topné sezóny, musíme před čištěním přestat topit, aby spalinové cesty vychladly.

Čištění a revizi komína je dobré objednat na jaře, po ukončení topné sezóny.

Místo stvrzenky zpráva

Zatímco ještě vloni stačilo, aby kominík po čištění komína vydal stvrzenku, nyní musí vyplnit zprávu o kontrole.

Revizní zpráva obsahuje mj. jméno a příjmení kominíka i majitele objektu, dále popsané nedostatky zjištěné a odstraněné na místě, i nedostatky, jejichž odstranění bylo dočasně odloženo. Nesmí chybět ani popis specifik čištěné spalinové cesty.

Obsah zprávy o kontrole je podrobný proto, že dříve si lidé často nechali vypsat stvrzenku, aniž k nějaké kontrole došlo. Pokud doklad o kontrole ztratíme, nebo při požáru shoří, bude možné jej dohledat u kominíka, který by si měl archivovat kopii. Zjistí-li hasiči po požáru, že kominík přehlédl nějakou závadu, ponese za škody odpovědnost on.

Zpráva o revizi platí jeden rok ode dne, kdy kontrola proběhla.

Co obnáší kontrola Při kontrole komínů jde o odborné posouzení jejich celkového stavu. Zároveň také zahrnuje kontrolu požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby.

Cena revizní zprávy vzešlé z kontroly se pohybuje kolem 1500 korun, závisí na typu komína, jeho výšce a průměru.

Kontrolu provádí revizní technik, nebo kominík, který je zároveň revizním technikem. Probíhá-li kontrola, musíme zajistit přístup ke všem částem spalinové cesty, tedy od spotřebiče až po ústí komína. Nezbytný je přístup k samotnému spotřebiči i na střechu. Technik musí zkontrolovat také kouřovod. Máme-li kotel na tuhá paliva, musíme zajistit ještě přístup ke komínovým dvířkům kvůli vybírání sazí.

Máme-li kotel na tuhá paliva, musíme zajistit ještě přístup ke komínovým dvířkům kvůli vybírání sazí.

Kontrolujeme také těsnění kolem komína, zda jím neprotéká voda.

Rizika při zanedbání Pokud kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne v budově požár a hasiči na tuto skutečnost přijdou, vystavujeme se pokutě až 25 000 Kč. To platí i pro případ, že potvrzení o kontrole je prošlé (k revizi komína nedošlo do 12 měsíců od kontroly předešlé).

Při užívání zanedbaného komína hrozí nebezpečí otravy oxidem uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane přes zanesený komín a vrací se zpět do prostoru.

Při vyšetřování požáru pojišťovna vychází ze zprávy, kterou vypracovali hasiči. Pokud požár vznikl kvůli zanedbání péče o komín, může pojišťovna vyplatit méně, než bude vyčíslená škoda, nebo také vůbec nic.

Zdroj: novinky.cz

Jak často provádět revize?

Pokud jste provozovatelem nějaké firmy či objektu pro veřejnost, spadají pravidelné revize elektro mezi Vaše, zákonem dané, povinnosti.

Četnost revizí se liší dle prostředí.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

Ostrava, Opava, Olomouc, Zlín

Ostrava - Třebovice, Zemědělská 5295/6, PSČ 722 00

+420 777 929 770

info@energom.cz

Dále by Vás mohlo zajímat

Ostatní:

E-shop na levné elektro Masáže Manikúra Kosmetika Hodinový manžel Kadeřnictví

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace